Değerli katılımcılar,

“Sağlık Yönetimi Kongresi” 19-23 Mart 2008 tarihlerinde Antalya Limra Otelde yapılacaktır. Sizi Kongremize davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünya çapında gittikçe önem kazanan sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, risk ve performans yönetimi konuları; ülkemizde de sağlık hizmeti sunumunun özel sektöre açılması, kamu hastanelerinin özerk bir yapı kazanmaya başlaması ile ön plana çıkmaya başlamıştır. Sağlık-Der ve KAV olarak sağlık kurumlarında yönetim kademelerinde kilit noktalarda çalışan ve çalışacak olan personelin deneyim ve tecrübelerini arttırmak, güncel gelişmelerden haberdar etmek ve yönetim vizyonu kazanmalarını sağlamak amacıyla "Sağlık Yönetimi Kongresi" düzenlenecektir.

"Sağlık Yönetimi Kongresi" sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği arttıran bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir. Ana ve paralel oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, hasta güvenliği, akreditasyon, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi 12 ayrı konu başlığı işlenecek olup akademik çevreden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarından, bilim adamları, uzmanlar gibi seçkin yaklaşık 50 konuşmacının katılımıyla 19-23 Mart 2008 tarihleri arasında Antalya Limra Otel’ de icra edilecektir.

Kongreye göstereceğiniz yakın ilgi ve destek, ülkemizin önümüzdeki yıllarda sağlık alanında gerçekleştireceği atılımlara katkı sağlayacaktır. Sizlere yoğun ama keyifli bir bilimsel program akışı çerçevesinde, kongre içeriğini oluşturan konularda yapılan çalışmaları paylaşacağız. Antalya’da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.

aile hekimliği