KONGRENİN KONUSU ve AMACI

Dünya çapında gittikçe önem kazanan sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, risk ve performans yönetimi konuları; ülkemizde de sağlık hizmeti sunumunun özel sektöre açılması, kamu hastanelerinin özerk bir yapı kazanmaya başlaması ile ön plana çıkmaya başlamıştır.

Sağlık-Der ve Kamu Araştırma Vakfı (KAV) olarak, Sağlık Bakanlığı’ nın da desteğiyle sağlık kurumlarının yönetim kademelerinde kilit noktalarında çalışan personelin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmak, güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Yönetimi Kongresi’ ni düzenlemiş bulunmaktayız.
Sağlık Yönetimi Kongresi, sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği arttıran bir vizyon çerçevesi sunulmasını ve buna uygun bir tartışma platformu oluşturulmasını hedeflemektedir.

Kongrenin ana ve paralel oturumlarında sağlık sektörünün yönetim boyutu, hasta güvenliği, akreditasyon, bilgi yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi 12 ayrı konu başlığı işlenecektir. Kongre, akademik çevrelerden, kamu ve özel sektör uygulayıcılarından, bilim adamları, uzmanlar gibi seçkin birçok konuşmacının katılımıyla 19-23 Mart 2008 tarihleri arasında Antalya Limra Otel' de icra edilecektir.

 

KONGRENİN HEDEF KİTLESİ

Kongreye kamu ve özel kesimin önde gelen temsilcileri; sağlık akademisyenleri, başhekimler, başhekim yardımcıları, başhemşireler, hastane müdürleri gibi üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere 1000 civarında sağlık çalışanının ve akademisyenin katılması planlanmıştır.

Kongrenin dört gün sürecek programı boyunca, sağlık sektöründeki çalışmalarıyla tanınmış elli civarında seçkin konuşmacı yer alacaktır. Kongreye, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ndan politika yapıcı ve üst düzey yönetici konumundaki yetkililerin katılımları sağlanacak; kamu ve özel sektörün üst düzey kilit personeline sağlık alanındaki yeniliklerin iletilmesi ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sağlık vizyonunun kazandırılması bakımından önemli çalışmalar yürütülecektir.

 

KONGRENİN KAPSAMI ve YÖNTEMİ

Kongre süresi boyunca, öğleden önceki ana panel oturumları ve öğleden sonraki paralel oturumlarda sunulacak ve tartışılacak konular dört ana başlık altında planlanmıştır:

  • Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi - Performans Yönetimi ve Planlaması
  • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon - Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
  • Sağlıkta Finansman - Harcamalar - Genel Sağlık Sigortası - Sosyal Güvenlik
  • Sağlık Sisteminde Değişim - Sağlıkta Yeniden Yapılanma - Desantralizasyon - Özelleşme ve Özerkleştirme

Kongrede, gerek panel oturumlarında, gerek paralel oturumlarda; öncelikle belirtilen konularda çalışmaları bulunan seçkin konuşmacıların bilgi ve deneyimlerinin katılımcılara aktarılması sağlanacaktır. Sunumlardan sonra, aktif bir içerik paylaşımının ve bilgi alış verişinin sağlanabilmesi için, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasına ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Hastane hizmetleri ve sağlık sektörünün diğer alanlarında, hizmet kalitesinin ve performansının arttırılmasına yönelik olarak kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarınca edinilen tecrübeler ve iyi uygulama örnekleri, panel ve oturumlarda katılımcılarla paylaşılacaktır. Sağlıkta ana politika yapıcıları konumundaki Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldığı toplantılarla, sağlık politikalarının oluşturulmasına yönelik öngörü ve değerlendirmeler kapsamlı bir biçimde dile getirilecektir.

 

KONGRENİN TEMEL VURGULARI

  • Sağlık Sisteminde Değişim, Sağlıkta Yeniden Yapılanma ve Yeni İşletme Modeli Arayışları
  • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Performans ve Etkinlik Arayışı
  • Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti, Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon
  • Sağlık Sisteminde Finansman, Harcamalar, Genel Sağlık Sigortası ve Geri Ödeme Mekanizmaları

 

KONGREYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

Kongre Tarihi: 19-23 Mart 2008
Kongre Merkezi: LİMRA Otel Kiriş/Kemer-Antalya
Konaklama Konsepti: 5 Yıldızlı otelde, her şey dahil 4 gece konaklama.
Kongre Dili: Türkçe
Kayıt Masaları: 19-23 Mart tarihlerinde 8.00 -19.00 saatleri arasında hizmet verecektir.
Kongre Çantaları ve Yaka Kartları: Kayıt işlemini tamamlayan katılımcılara kayıt masasından verilecektir.
Katılım Sertifikası: 22 Mart 2008 tarihinde kayıt masalarından verilecektir.

 

BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Erdal AKALIN
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN
Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Prof. Dr. Fatih MAHMUTOĞLU
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Prof. Dr. Yekta ÜLGEN
Prof. Dr. İsmail ÜSTEL
Prof. Dr. Metin YEREBAKAN
Doç. Dr. Leyla KESER
Doç. Dr. Ahmet KÖSE
Doç. Dr. Ulvi SARAN
Doç Dr. Ruhi Selçuk TABAK
Doç. Dr. Yaman ZORLUTUNA
Yrd. Doç. Dr. Nihat SOLAKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
aile hekimliği