SAĞLIK-DER HAKKINDA

Sağlık Mensupları Dayanışma Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği 2001 yılında Ankara'da kurulmuştur. Kısa adı SAĞLIK-DER' dir.

Genel merkezi Ankara' da faaliyet göstermekte olan derneğimizin yurt genelinde şube açma çalışmaları devam etmektedir. Sağlık-Der; genel merkezi, şubeleri, il temsilcilikleri ve üyeleriyle birlikte dernek tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlara yönelik ivedilikle çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz sağlık, toplum sağlığı ve çevre ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, ülkemizin sağlık hizmetlerinin daha istikrarlı ve sıhhi yapıya kavuşması için gerekli ilmi ve sosyal araştırmalar yapmak ve toplantılar, etkinlikler düzenlemek hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır. Bu amaçlarla 13-14 Haziran 2007' de "Aile Hekimliği ve Akılcı İlaç Kullanımı" konularının işlendiği, akademik camianın, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgi ve katılımları ile Sağlıkta Gelecek Sempozyumu' nu icra etmiştir.

Adres: GMK Bulvarı No:71/5 Maltepe/ANKARA Tel: 0 312 230 07 10

 

KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI (KAV) HAKKINDA

1995 yılında kurulan Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) kuruluşundan bu yana ülkemizin içinde bulunduğu hızlı ekonomik ve sosyal değişim sürecinde, kamu kesiminin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü alanında eğitici, öğretici ve kamuoyunu aydınlatıcı nitelikte kurs, seminer, konferans ve sempozyum gibi çalışmaları başarı ile yürütmekte, çeşitli sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kesimlerle paylaşmakta ve bu çalışmalarını değişik hizmet alanlarında yoğunlaştırma çabası içinde bulunmaktadır.

Kamu Araştırmaları vakfı daha önce de “ Kamu Yönetimi Reformu “ odaklı uluslararası boyutta değişik etkinlikler düzenlenmiştir. 21 Mart 2006’ da düzenlenen “ Sağlık Sisteminde Desantralizasyon ve Hastane Yönetiminde Özerklik “ konulu Uluslararası Forum ile 1-2 Kasım 2006’ daki “ Uluslararası Bilgi Toplumu Sempozyumu “, 13-14 Haziran 2007' de düzenlenen Aile Hekimliği konulu "Sağlıkta Gelecek Sempozyumu" ve 1 Kasım 2007' de "Sivil Anayasa Sempozyumu" bu konudaki çalışmalarından bazılarıdır.

KAV yürüttüğü değişik AB projelerinin yanı sıra, periyodik olarak yerel yönetimlere yönelik sahada vizyon eğitimleri çalışmalarını da yürütmektedir.

Adres: Akay Caddesi No:27/9 06640 Küçükesat/ANKARA Tel: 0 312 417 10 48

aile hekimliği